zoeken
blog

Oosters kijken, denken en doen

Al vele jaren verdiep ik me in oosterse culturen als China en Japan. Culturen die anders met de mens, de hemel en de aarde omgaan. Die leven vanuit een diep besef van veranderlijkheid. Die de mens als onderdeel van de natuur beschouwen.  Die hemel en aarde als één geheel zien, leven en dood als een proces. Deze levenshouding vind je terug in het Taoïsme en het Zenboeddhisme, beide vormen van een levensfilosofie, de eerste uit China, de tweede uit Japan. Ze hebben boeiende figuren voortgebracht, zoals de Tao-meesters Lao Zi en Zhuang Zi, beiden schrijvers van prachtige teksten. Of de Japanse haikumeester Matsuo Basho uit de 17e eeuw. Op deze schrijvers raak ik niet uitgekeken en uitgelezen; ze inspireren me anders te kijken, denken én doen. 
Dit heeft me verleid tot het ontwikkelen van drie workshops voor de Vrije Academie in Amsterdam. Workshops waarin je één of meer aspecten van de Japanse of Chinese cultuur onder ogen krijgt. Workshops waarin je zelf aan de slag gaat met pen en papier. Want zoals de Chinese en Japanse filosofen en dichters mij hebben geleerd, leven en het reflecteren erover, heeft pas zin door op het juiste moment te handelen of juist niet te handelen, wuwei geheten in het Chinees. Letterlijk vertaald betekent dit: doen door niet doen. Nieuwsgierig geworden? Alle drie de workshops starten in het voor- en najaar. Pak pen en papier en schrijf je in bij de Vrije Academie.

<< Ga terug naar de vorige pagina

blog spiegelbeeld